Severins tipsruta: Testa den information du får av logopeden.

Foto: Helena Forne-Wästlund 2015: Affisch från Stockholms läns landsting angående Patientlagen och rätt att välja vårdgivare. Finns i varje väntrum i Stockholm.
Foto: Helena Forne-Wästlund 2015: Affisch från Stockholms läns landsting angående Patientlagen och rätt att välja vårdgivare. Finns i varje väntrum i Stockholm.

Patientlagen stärker din ställning i vården. Du ska kunna få den information du behöver för att ta ställning till de alternativ som finns. Särskilt viktigt är det när vården inte klarar vårdgarantin. De flesta logopedmottagningar inom den offentliga Regionvården klarar inte vårdgarantins 90 dagar. Det kan röra sig om upp till 2 års väntetider i de Regioner med för få logopeder. All vårdpersonal inom Hälso-och sjukvården har skyldighet att ge dig rätt information. De flesta är vänliga och serviceinriktade, men ger ibland inte  full information om de behandlingsalternativ som finns att tillgå, både offentligt finansierad vård och ren privatvård. 
Mottagningarna ska också kunna informera dig om vilka prioriteringar de gör och vilka turordningsregler de har: " Sist in först ut"-principen, ska gälla för alla med liknande vårdbehov som du. Söker du vård idag och får köplats 261, så är det ditt platsnummer. Då är det 260 före dig i kön. Vill du komma snabbare till vård ska du vara beredd på att söka privatvård och betala själv. Köerna ska hållas, så du inte går före andra i vårdkön. Kom ihåg att vi alla är skattebetalare till den gemensamma offentliga sektorn. Kom också ihåg att genom att betala privat gynnar du det lokala privata företagandet, logopedisk privatvård, som i sin tur ger det skatteunderlag Regionvårdens logopedenheter behöver för att klara sitt uppdrag. Prioriteringar görs i vården. Region Stockholm är bra på att informera om vad som inte ingår i det offentliga logopedutbudet, tex ett snyggt R. Det är privatvård. Sök dig privat och betala själv. 

Testa din logoped med följande 10 frågor: 
1.  Hur lång väntetid har ni på logopedmottagningen? 
2.  Hur många står i kö till er mottagning idag? Vilken är min köplats? 
3.  Vad har ni att erbjuda? Undersökning, behandling eller egenträning? Hur många gångers behandling? 
4.  Vilket behandlingsupplägg kan du göra för mig? 
5.  Går det bra att boka eller avboka tid hos er via nätet? 
6.  Vad finns det för alternativ hos andra vårdgivare, både offentligt och privat? 
7.  Hur långa väntetider har de? 
8.  Behövs det remiss, eller räcker det med egenremiss för att komma dit? 
9.  Om jag väljer att söka vård i annan del av Sverige. Måste jag stå för resekostnader och logi? 
10.  Om jag väljer att betala privat. Vilka logopeder finns det som jobbar helt privat i vår Region? 

Får du svar på dessa frågor har du kommit till en bra logoped du kan lita på, som ser till ditt eget bästa. Om inte, googla dig fram till annan logopedmottagning. Logopeder, precis som övriga legitimerade yrkesföreträdare i vården,  har skyldighet att ge rätt information om de alternativ som finns, oavsett var de jobbar: Offentligt eller privat spelar ingen roll. Det står i Patientlagen och Hälso-och sjukvårdslagen. 
Tipsa oss gärna! Då förbättrar vi tillgängligheten och kvalitén i logopedvården. 

Severin Wiedenholtz, utredare.