Utbudstjänst logopedi offentligt & Privat

Vården behöver göra prioriteringar för att se till att den som är i störst behov av vård, ska få den först, och att väntetiderna hålls, så att den som väntat längst ska vara först i kön för att få vård. Vi vill därför ge information om vilken offentlig och privat vård som finns att tillgå. Vår utgångspunkt är att den privata och offentliga vården kompletterar varandra för att den offentliga vården ska klara sitt uppdrag. Det privata vårdföretaget avlastar vården och genererar skatteintäkter till vård, skola, omsorg. Med den nya Regionindelningen har regionerna ansvar för oss alla både löntagare och företagare, välfärddsektorn och näringslivet, barn och vuxna. 
Utbudet av logopedvård ser olika ut över landet, där de olika regionerna har prioriterat logopedvården olika. Generellt sett är logopedvården lågt prioriterad. Det beror på att de olika regionerna ännu inte konkurrensutsatt  logopedvården, genom att lägga över logopedin från sjukhusen till Primärvården, vårdcentral. Där det inte gjorts har de egna logopedverksamheterna monopol, och då gäller inte Valfrihet för logopedvård. Ett undantag är Region Stockholm, som lagt en större del av logopedin under primärvården. Det gör att logopeder ges viss möjlighet att etablera sig privat och bedriva företagande. 

Dock har Vårdval logopedi i Region Stockholm starkt reglerats genom att man kräver remiss från läkare, skolhälsovård och andra vårdgivare, vilket gjort att beställaren kan påverka hur remisströmmarna går. De går oftast till de större vårdgivarna, som då får allt längre köer, medan de mindre vårdgivarna står med korta väntetider och får ekonomiska svårigheter att gå runt, då antalet inremisser ger mottagningens intäkter. (Lönekostnader, lokaler, material)
Under det senaste året har många mottagningar lagts ner, vilket kraftigt minskat möjligheten både för mottagningarna att klara vårdgarantin och för människor att välja logoped. Det begränsar också logopeders möjligheter att välja arbetsgivare eller jobba i egen regi. I de utredningar som gjort runt Vårdval visar det sig att cirka 7-10% av befolkningen är aktiva vårdkonsumenter, medan de flesta vill få vård i rätt tid.

Region Stockholm är bra på att informera allmänheten om både aktuella väntetider - utbudstjänst och vilka tjänster som ingår i vårdval logopedi, och vad som inte ingår. Det som invånarna får vara beredda på att betala själva för är privatvård.   Med de skattesänkningar som gjorts behöver vi lära oss att allt inte är gratis. Det är för att den logopedvård vi får inte ska utarmas. Ett viktigt skäl till att privatvården behöver finnas, som komplement är det stora problemet med över 15% återbud inom den offentligt finansierade vården. Ett besök som är gratis eller 100 kronor i besöksavgift, kan man strunta i. Men den uteblivna tiden är en förlorad tid som skulle gått till någon annan. Här ligger ett svinn på miljardbelopp från oss skattebetalare. Ett privat vårdbesök på 650-700 kronor missar man inte. Inte heller ett vårdbesök via Sjukvårdsförsäkringen.  

Severin Wiedenholtz, utredare

Klicka dig fram och jämför den logopedvård du får inom den offentligt finansierade regionvården. 
Det du får och det du inte får och behöver bekosta själv privat. Informationen uppdateras kontinuerligt. Under Testa info finns en lathund, där du kan validera den information du får.