Brobyggare - kommunikationsbyggare.
Primärvårdslogopeden bygger bort gränserna mellan stad och land.
Måtto: Samarbete istället för konkurrens 

Gamla stenbron över Klarälven i Karlstad från 1798

Verksamhetschef: Leg. logoped Helena Forne-Wästlund

Leg. logoped sedan 1983. Specialist allmänlogopedi, stamning och röståkommor. Doktorand med.vet. Medlem i Dyslexiförbundet och Stamningsförbundet. 

Mer om företaget

Om oss
Primärvårdslogoped: Stockholm och Karlstad. Utreder och behandlar allt inom logopedi: Röstbehandling, stamningsbehandling, utredning och behandling av barn med försenad språkutveckling, utreder Läs-och skrivsvårigheter/Dyslexi. Intygsskrivare på engelska. Utredning och behandling vid neurologiska sjukdomar som påverkar talet och kommunikationen: Afasi och dysartri. HBTQ-och miljöcertifierad verksamhet. I vårt miljöarbete ger vi även utredningar och behandlingar via Digitala vårdbesök.

Samarbetsparter

  Annan vårdgivare? Vill du korta vårdköerna per underleverantör? Det går alldeles utmärkt. Kontakta oss för mer information . Vi gör jobbet åt er. Legitimerad logoped med lång erfarenhet. Mottagning som uppfyller alla krav för offentligt finansierad verksamhet. 

Verksamhetschef & leg. logoped Helena Forne-Wästlund, Wästlunds logopedmottagning. 070-3396508                                               (Vårdval logopedi SLL 2015-2019)