Primärvårdslogopeden: Wästlunds logopedmottagning Stockholm och Karlstad. Utreder och behandlar allt inom logopedi: Röstbehandling, stamningsbehandling, utredning och behandling av barn med försenad språkutveckling, utreder Läs-och skrivsvårigheter/Dyslexi. Intygsskrivare på engelska. Utredning och behandling vid neurologiska sjukdomar som påverkar talet och kommunikationen: Afasi och dysartri. HBTQ-och miljöcertifierad verksamhet. I vårt miljöarbete ger vi även utredningar och behandlingar via Digitala vårdbesök. Mottagningen finns i Stockholm och Karlstad.

Ger logopedvård privat utan remiss eller via remiss med betalningsförbindelse, direktupphandling enligt LOU från ditt hemlandsting eller kommun. Mottagningen erbjuder behandling via digitala vårdbesök Wire för att öka tillgänglighet för logopedvård oavsett var i landet du bor
Mottagningen tar emot sjukförsäkringskunder via Förenade liv/Folksam vårdplaneringen. Boka in din tid i Stockholm eller Karlstad via länk.
Logopedkonsult offentligt finansierad via LOU. Tar emot remisser från Stockholm och Landsting/kommuner per LOU direktupphandling. Som en mindre mottagning jobbar vi effektivt med korta vårdköer. Boka tid genom att ringa mottagningen direkt på 070-339 65 08 eller via knapp till            Bokadirekt.se

Behandlingsspråk: Svenska och engelska.
Läs mer: Röst, Dyslexi, Stamning, Tal-och Språkbehandling barn, Afasi, Dysartri, NP-utredning språk-kommunikation, Röst HBTQ, Röstanalys, Digitala vårdbesök, Boka tid Stockholm, Boka tid Karlstad. English.Primärvårdslogoped: Stockholm och Karlstad. 
Läs mer: www.prosodi.se Röst, Dyslexi, Stamning, Tal-och Språkbehandling barn, Afasi, Dysartri, NP-utredning språk-kommunikation, Röst HBTQ, Röstanalys, Digitala vårdbesök, Boka tid Stockholm, Boka tid Karlstad. 

Provides assessment and treatment also in English. Preferably Stuttering (stammering), Comprehensive Stuttering Program, Precision Fluency Shaping (PFSP) and voice disorders.  Fluent in English, as non-native speaker. Provides online treatment for oversea citizens and EU. Easy administration and booking from your home. Registered Trade-mark in US, Canada, EU, Norway: Arvid.R
Arvid Speech therapy online.